Bilim insanları beyin sağlığı için 20 maddelik uluslararası mutabakata imza attı

Üsküdar Üniversitesi ve “Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics – SBMT) tarafından Balkanlar ve Ortadoğu Beyin Teşebbüsü Doruğu 1-2-3 Temmuz tarihleri ortasında gerçekleştirildi. Beyin haritalama konusunda global çapta çalışmalar yapan ortalarında ABD, İngiltere, Endonezya, Mısır ve İran’dan 50’ye yakın bilim beşerinin beyin hastalıkları ve tedavileri konusundaki son gelişmeleri ele aldığı tepenin sonunda 20 unsurluk memleketler arası mutabakata imza atıldı. Memleketler arası mutabakat, siyaset yapıcıları bilimsel datalara nazaran beyin sıhhati, bozuklukları ve zindelik siyasetlerini formüle etmeye çağırdı.

Üsküdar Üniversitesi NP Sıhhat Yerleşkesi üç gün boyunca Balkanlar ve Ortadoğu Beyin Teşebbüsü Zirvesi’nde beyin, omurga ve ruh sıhhati konusunda bölgesel bir konsorsiyum oluşturulması gayesiyle kıymetli bir doruğa mesken sahipliği yaptı. Balkanlar ve Ortadoğu’daki nörolojik bozuklukların, beyin cerrahisi, nöroloji, nöroradyoloji, psikiyatri, nöroteknoloji, nöromühendislik ve ilgili siyasetlerin ele alındığı tepe ile Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki seçkin üniversitelerinden bilim insanlarını bir ortaya getirdi.

20 unsurda mutabakata varıldı

Oldukça verimli geçen, Üsküdar Üniversitesi TV ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube hesabından da canlı olarak yayımlanan tepe sonunda 20 stratejik noktada ülkeler ortası çok disiplinli iş birliklerini geliştirebilecek 20 unsurluk milletlerarası mutabakata imza atıldı.

Varılan mutabakatta şu sözlere yer verildi:

N20 Teşebbüsü’nün ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Endonezya delegasyonları, nöroteknolojilerin dönüşümü, paylaşımı, entegrasyonu ve ticarileştirilmesi yoluyla nöro-teşhiş ve tedavilerin hızlandırılması ve uygulamaya alınabilmesinin milletlerarası bir iştirakle sağlanabileceği konusunda aşağıdaki 20 hususta mutabakata varmışlardır.

Uluslararası delegasyon, aşağıdaki 20 stratejik noktada ülkeler ortası çok disiplinli işbirliklerini geliştirebilecek, düzgün tanımlanmış ve muhafaza altına alınmış fikri mülkiyet sistemi aracılığıyla kaynakları, bilgileri, bilgileri, teknolojiyi ve eğitim programlarını paylaşmayı yeterli niyetle kabul eder:

1-ME + Brain ve N20 Teşebbüslerinde insan beynini incelemek için bir konsorsiyum yaklaşımı izlemenin yanı sıra çok taraflı karşılıklı fayda sağlayan projeleri tanımlamak,

2- Nöropsikiyatrist/nörodejeneratif bozukluklar/AH ve demansın erken tespiti için birinci basamak sıhhat uzmanlarına yönelik eğitim kursları yürütmek,

3-Ortadoğu ve Küresel/N20 ile ilgili siyasetlerin uyumlu hale getirilmesi/veri paylaşımının, tahsisinin ve kullanımının standardizasyonu, kestirime dayalı, önleyici, teşhis ve varsayım edici öngörü modelleri oluşturmak,

4-Ortadoğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika’da beyin / ruh / omurga bozukluklarında öngörücü, önleyici, tanısal ve prognostik tedbirlerin gelecekteki tesirinin nöro-ekonomik değerlendirmesine öncelik vermek,

5-Yenilik ve araştırmaya dayalı nöro-teknolojilerin çevirisini, entegrasyonunu ve ticarileştirilmesini kolaylaştırmak,

6-Bireylerde beyin ve davranış sıhhati konusunda farkındalık oluşturmak için K-12 eğitimlerinin (biyo-davranış kursları) düzenlemek,

7-Ortadoğu’daki nöro-psikiyatrik/omurga bozuklukları için bölgedeki büyük bilgileri, biyobankaları ve klinikleri birbirine bağlayan bölgesel bilgi tabanının mahallî ve bölgesel düzenlemelere uygun olarak entegrasyonu oluşturmak,

8-Nöro-psikiyatrik/omurga bozuklukları için araştırma, eğitim, savunuculuk ve yenilik için hasta merkezli ve kapsayıcı yaklaşımı benimsemek,

9-Toplumu ‘beyin’ farkındalığı konusunda eğitmek örneğin, nefese dayalı meditasyon ve ruhsal dayanıklılık üzere teknikleri kullanmak,

10-Uygun maliyetli ve invaziv olmayan nöro tarama (beyin, davranış ve zihinsel sağlık) teknikleri oluşturmak ve uygulamak,

11-Klinik deneyler, tele-sağlık ve ilaç/cihaz kombinasyonu keşfi ve geliştirmeye ait N20/ME+ düzenlemelerini ve kılavuzlarını birleştirmek,

12-Akademisyenler, tıp dernekleri, eğitim, hükümet, sanayi, kar emelli ve kar gayesi gütmeyen kuruluşlar ortasında N20 teşebbüsleri (temel ve klinik bilim) için global iştirak ve yeni finansman planları oluşturmak,

13-DSÖ, NIH, Dünya Bankası, Ulusal Fon Kuruluşları, IMF, Dünya Ekonomik Forumu, UNESCO, IFC ve BM üzere global örgütleri, sanayi önderlerini, parlamentoları ve ABD Kongresini ve Beyaz Saray’ı N20/ME+ girişimi tarafından geliştirilen politikalara dahil etmek,

14-Bakım kalitesini ve eşitliğini teşvik etmek için bölgesel, yerel yönetim ve STK’ların yanı sıra 13. unsurda söz edilen global kuruluşlarla işbirliği içinde gereğince temsil edilmeyen azınlıklara ve yetersiz hizmet verilen topluluklara/kliniklere ve projelere hitap etmek,

15-ME+ Inisiyatifini Kuzey Afrika ve Balkanlar’daki genişletmek,

16-Yukarıdaki yönergeleri kolaylaştırmak için taban ve devlet kurumları ortasında stratejik işbirliği kurmak,

17-Bakıcıların ve bakım sağlayıcıların ruh sıhhati muhtaçlıklarını ele almak,

18-Bölgedeki yeni jenerasyon bayan bilim insanlarını eğitmek ve yetiştirmek için Nörobilimde Bayanlar Kümesini (WING) geliştirmek ve genişletmek,

19-Yaşlı ve çocukların nöro-psikiyatrik muhtaçlıklarının ele almak,

20- Üstteki gayeler için iştiraki daim kılmak.

Öncelikli Gündem:

A) Hindistan Beyin Teşebbüsü, 12-15 Ekim 2022
B) Endonezya’da N20,12-14 Kasım 2022
C) N20/ME+ teşebbüsü için takip raporu hazırlamak
D) İkinci yıllık ME+ tepesinin tarihini ve yerini kararlaştırmak

Uluslararası delegasyon, siyaset yapıcıları bilimsel datalara nazaran beyin sıhhati, bozuklukları ve zindelik siyasetlerini formüle etmeye çağırıyor.”

Katılımcılara sertifika da verildi…

20 unsurluk mutabakatın imzalandığı dorukta ayrıyeten iştirak sağlayanlara da sertifika takdim edildi.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum yapın